FEMMINA MASTINO ABRUZZESE

LUNA I

( Leone I x Orsa, linea marchigiana )

pastore abruzzese mastino abruzzese mastino abruzzese mastino abruzzese pastore abruzzese  pastore abruzzese