MASTINO ABRUZZESE FEMMINA

MERCURIANA

pastore maremmano abruzzese pastore abruzzese pastore abruzzese femmina mastino abruzzese testa pastore abruzzese